БЮДЖЕТНО ЗВЕНО „КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”

Социални услуги - Актуално

Picture of the author

Социални услуги

Правила за подбор за заемане на длъжност в Бюджетно звено "Комплекс за социални ...

Picture of the author

Социални услуги

Класиране след проведени интервюта на 26.01.2024 г. за длъжността: домашен помощ...

Picture of the author

Социални услуги

Нов автомобил ще разнася храната на Домашен социален патронаж

Picture of the author

Социални услуги

Представяне на книга-наръчник за лица, полагащи грижи за хора с деменция

Picture of the author

Социални услуги

Дневен център за стари хора, Благоевград на фестивал, с много награди