БЮДЖЕТНО ЗВЕНО „КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”
Представяне на книга-наръчник за лица, полагащи грижи за хора с деменция
Социални услуги

Книгата „По-близо до нас, част от нашия свят“ бе представена в Благоевград.

Преподавателят в Американския университет в България проф. Феликс Диаз, автор на десетки научни публикации в областта на психичното здраве, ще представи своята нова книга „По-близо до нас, част от нашия свят“ – един придружаващ наръчник за лица, грижещи се за хора с деменция.Събитието ще се състои в зала №5 на Община Благоевград на 23 август от 18.00 часа. Книгата е създадена с подкрепата на Община Благоевград, чиито  професионалисти от дирекция „Социална и жилищна политика“, с директор Емилия Халилова-Цветина участват активно в изследователската дейност на автора. Под формата на семинари и обучения екипът от общинска администрация успява да предаде успешно своя опит от практическата работа, част от която е и ежедневната грижа за пациенти с деменция.