БЮДЖЕТНО ЗВЕНО „КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНА И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА"
Picture of the author

Актуално

Picture of the author

Социални услуги

Нов автомобил ще разнася храната на Домашен социален патронаж

Picture of the author

Жилищна политика

Проведено заседание на комисията по чл. 44, ал. 2 от Наредба за реда и условията...

Picture of the author

Социални услуги

Представяне на книга-наръчник за лица, полагащи грижи за хора с деменция