БЮДЖЕТНО ЗВЕНО „КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНА И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА"
Picture of the author

Актуално

Picture of the author

Жилищна политика

Проведено заседание на комисията по чл. 44, ал. 2 от Наредба за реда и условията...

Picture of the author

Жилищна политика

От понеделник наемателите на общински жилища могат да подават заявления за придо...

Picture of the author

Жилищна политика

Картотеката за 2024 г. на нуждаещи се от жилища лица и семейства в Община Благое...