БЮДЖЕТНО ЗВЕНО „КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”

Клубове на пенсионера

Клубове на пенсионера в община Благоевград

На територията на Община Благоевград са разкрити и функционират 4 Клуба на пенсионера в съответствие с утвърдения от Кмета на Община Благоевград Правилник за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите в Община Благоевград. В тях членуват над 1000 лица в пенсионна възраст. Минималния капацитет на за функциониране на услугата е 50 места....

Прочети още