БЮДЖЕТНО ЗВЕНО „КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”
Нов автомобил ще разнася храната на Домашен социален патронаж
Социални услуги

Домашен социален патронаж в Благоевград вече има нов автомобил, с който ще се извършва разнос на храна до домовете на възрастните хора и хората в нужда.

От новата придобивка ще могат да се възползват всички потребители на социалната услуга. 

Автомобилът е закупен със средства, спечелени по проект на фонд "Социална закрила", съфинансиран от Община Благоевград. Ключовете бяха връчени на ръководителя на Домашния социален патронаж Елена Попева от Директора на "Социална и жилищна политика" към Община Благоевград, Емилия Халилова. 

Целта на Община Благоевград е да се обнови автомобилния парк на социалната услуга, и с това да бъдат осигурявани по-бързи доставки.