БЮДЖЕТНО ЗВЕНО „КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”

Жилищна политика - Актуално

Picture of the author

Жилищна политика

Проект на Картотека за 2024 г. на нуждаещи се от жилища лица и семейства в Общин...

Picture of the author

Жилищна политика

Проведено заседание на комисията по чл. 44, ал. 2 от Наредба за реда и условията...

Picture of the author

Жилищна политика

Проведено заседание на комисията по чл. 44, ал. 2 от Наредба за реда и условията...