БЮДЖЕТНО ЗВЕНО „КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА В КВАРТАЛ „ЕЛЕНОВО“