БЮДЖЕТНО ЗВЕНО „КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”

Защитено жилище за лица с психични разстройства „Искра“

Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image